Thuê thiết bị

THUÊ THIẾT BỊ

BHG cung cấp nhiều loại thiết bị hậu cần

  • Hệ thống đối tác rộng khắp tỉnh thành.
  • Phần mềm quản lý hiện đại.
  • Tính phí lưu kho linh hoạt theo ngày.