WEStorE đáp ứng yêu cầu vận hành kho một cách chuyên nghiệp

KHO LẠNH

Chuyên cho thuê kho lạnh

Với kinh nghiệm hơn 20 năm trong lĩnh vực kho logistics, chúng tôi cung cấp dịch vụ trọn gói vận hành kho bao gồm:

- Quản lý kinh doanh.  

- Vận hành kho hàng cho chủ đầu tư, khách hàng. 

Với hệ thống kho lạnh đối tác trên 300,000 pallet phân bố khắp các tỉnh thành, chúng tôi cung cấp dịch vụ theo yêu cầu khách hàng:

  • Kho cấp đông
  • Kho lạnh
  • Kho khô

Chuỗi hệ thống cung ứng kho lạnh được xây dựng khắp cả nước.

Quản lý hệ thống
kho lạnh trên
300.000+ pallet
Thực hiện
lưu trữ trên
500.000+ tấn hàng hóa

Cách thức vận hành

  • Hệ thống đối tác rộng khắp tỉnh thành.
  • Phần mềm quản lý hiện đại.
  • Tính phí lưu kho linh hoạt theo ngày.