Thuê phương tiện vận tải

THUÊ PHƯƠNG TIỆN VẬN TẢI

BHG còn cung cấp các dịch vụ
cho thuê phương tiện vận tải với phương châm

• Chất lượng cao 
• Uy tín 
• Chuyên Nghiệp Chi phí thấp 
• Cho thuê theo thời gian sử dụng thật