Dịch vụ dài hạn (Longterm)

Một cách hợp lý cho khách hàng để giải quyết nhu cầu hàng quá tải mùa cao điểm

Không cần cam kết hợp đồng dài hạn

Không có phí cố định và chi phí khởi tạo kho

Không cần đầu tư công nghệ phức tạp

Không phải lo lắng về việc lưu trữ ngoài kế hoạch, chỉ trả tiền cho không gian và dịch vụ bạn sử dụng